Browsing: Du lịch Yên Bái

Về thăm Tây Yên Bái 10

Không biết là vì thiên nhiên khéo sắp đặt hay muốn tạo thuận lợi cho các phượt thủ mà các địa danh hiểm trở bậc nhất đều tập trung ở phía Tây Yên Bái như Tà Sì Láng, Háng Tề…