Đang xem

Nơi chạy trốn của những “trái tim cô đơn” 4

Nơi chạy trốn của những “trái tim cô đơn”

Mọi thứ đổ vỡ sau chia tay chính là lúc chúng ta phải đối diện với sự cô đơn, cuộc sống thực tại xung quanh sẽ khiến bạn nhớ lại những thứ thuộc về quá khứ, và sẽ thật kinh…