Đang xem

Khoảng lặng sau chuyến phượt đêm

Chúng tôi là một nhóm bạn chơi với nhau thời Đại học. Nhóm có 14 người, mỗi người một tính cách nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm đó là… ham chơi. Đã có lần chúng tôi rủ…